Index
Informatie
Nummer 176
Nummer 177
Nummer 178
Nummer 179
Nummer 180
Nummer 181
Nummer 182
Nummer 183

Wat is "Het Wagenparkje?"
Het Wagenparkje is een periodieke uitgave met als thema het busvervoer in Nederland. Het boekje wordt tegen kostprijs gemaakt, en in eigen beheer voorbereid (redactie, verwerking en administratie). Afdrukken geschied volgens de nieuwste technieken bij een professionele drukker, zodat we een optimale leesbaarheid en uiterlijke kwaliteit bereiken.Wat heeft het Wagenparkje te bieden?
Het Wagenparkje stelt zich tot doel om een actueel beeld te geven van zowel de stads- en streekvervoerders als de touringcarbedrijven die binnen Nederland actief zijn. Kern hierbij is het verstrekken van informatie met betrekking tot materieelwijzigingen. Waar mogelijk worden zaken als datum in dienst, herkomst, kentekens, chassisnummers, bouwnummers en capaciteiten vermeld. Indien materieel wordt afgevoerd wordt daar eveneens melding van gemaakt.

Deze informatie wordt gecomplementeerd met interessante nieuwsfeiten, waarnemingen en aankondigingen van leuke excursies.

Daarnaast worden frequent wagenparkverdelingen gepubliceerd met alle bussen die in dienst zijn en de bijbehorende standplaatsen.Wat kost het?
Een abonnement op Het Wagenparkje kost u slechts E 21,50 voor een jaar. Voor die prijs krijgt u 33 pagina's vol nieuws, 3x per post thuisgestuurd. Het is overigens ook mogelijk om tussentijds aan te melden: u hoeft dus niet tot januari van het nieuwe jaar te wachten.


Geinteresseerd?
Vraag dan een proefnummer aan bij de redactie! Stuur een e-mail met uw aanvraag naar: ledenservice@hetwagenparkje.nl

Twijfelt u nog? Wellicht is het voor u interessant om eens verder te kijken op de website: de foto's en bijbehorende info geven een goede indruk van wat u in "Het Wagenparkje" gaat aantreffen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het algemene e-mailadres: info@hetwagenparkje.nl


Veelgestelde vragen
Waarom verschijnt Het Wagenparkje niet in zijn geheel online?
Aangezien er binnen "Het Wagenparkje" melding gemaakt wordt van onder andere chassisnummers en kentekens, wordt het als onwenselijk ervaren dat deze informatie via internet vrij beschikbaar is. Verder werkt publicatie van dit soort gegevens kopieergedrag door anderen in de hand.

Waarom ontbreken van sommige vervoerders de wagenparkverdelingen (met nummer + standplaats) in Het Wagenparkje?
Publicatie van wagenparkverdelingen vindt alleen plaats als dit past binnen de afspraken die gelden met vervoerders over het verstrekken van informatie.

Waarom komen de vermelde stallingslocaties van bussen met een speciale status niet altijd overeen met de werkelijkheid?
Vervoerders wijzen in de regel diverse bussen aan om dienstuitvoering in geval van calamiteiten of ombouwoperaties te garanderen. Daarmee is de informatie omtrent stallingslocaties van deze bussen gevoeliger voor wijzigingen; bussen vertrekken in de regel meteen weer vanaf de vermelde vestiging als hun inzet niet meer nodig is.

Waarom staan er bussen in de wagenparkverdeling die al afgevoerd zijn?
Bussen worden pas als afgevoerd gemeld als ze zijn gevrijwaard door de nieuwe eigenaar: hier kan om diverse redenen enige tijd overheen gaan.

Hoe kan het dat een datum tenaamstelling volgens het RDW register niet overeen komt met de datum in Het Wagenparkje?
Aangezien overschrijven niet altijd direct gebeurt kan het tijdstip van in dienststelling/afvoer afwijken. Verder kan afvoerdata gebaseerd zijn op de dag dat bussen ook daadwerkelijk bij de oude eigenaar vertrekken; dit hangt van het beleid van de vervoerder af.